Śmieszne obrazki i inne śmieci z Internetu - Trolu.pl


Regulamin

REGULAMIN Regulamin korzystania z serwisu internetowego trolu.pl §1 Definicje ?Serwis? - strona internetowa prowadzona przez Usługodawcę, dostępna pod domeną trolu.pl; ?Użytkownik? - osoba fizyczna bądź osoba prawna, która dokonała procesu rejestracji, korzystająca z serwisu na warunkach określonych niniejszym regulaminem; ?Rejestracja? - procedura zapisywania danych podanych przez Użytkownika do systemu informatycznego właściciela serwisu; §2 Postanowienia ogólne 1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania z serwisu, w szczególności dokonania procesu rejestracji, jest zapoznanie się z postanowieniami niniejszego regulaminu i ich zaakceptowanie. §3 Funkcjonowanie serwisu 1. Właściciel serwisu nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie materiały i komentarze udostępniane przez Użytkowników serwisu trolu.pl